Влащинецька ЗОШ

Категорії розділу

Освіта [403]
Тестування [25]
Технології [116]
Спорт [11]
Культура [34]

Друзі сайту

Виховуємо та навчаємо дошкільниківНаше опитування

Професія вчителя престижна у наш час
Всього відповідей: 494
Головна » 2008 » Травень » 8 » 7 травня відбулося тестування з історії України .Правильні відповіді
7 травня відбулося тестування з історії України .Правильні відповіді
ТЕСТ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 2008 РОКУ

№ Зміст завдання, правильна відповідь, відповідність завдання

програмі з історії України зовнішнього незалежного оцінювання 2008 р. Відповідність завдання підручникам, посібникам, затвердженим Міністерством освіти і науки України

1 Зміст завдання: Які заняття людей були основою ведення привласнюючого господарства?

Правильна відповідь: мисливство, збиральництво, рибальство

Відповідність програмі: Заняття та початки духовного життя людини в епоху палеоліту й мезоліту Лях Р., Темірова Н. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Генеза, 2003. – С. 7–8, 12.

Власов В. Історія України: Підручник для 7-го кла-су. – К.: Генеза, 2005. – С. 7–14, 19.

2 Зміст завдання: Чи правильне твердження?

Проникнення сарматів в степи Північного Причорномор’я на межі III–ІІ ст. до н. е. супрово-джувалося витісненням скіфів:

1) у межиріччя Дону та Кубані;

2) у пониззя Дніпра та на Кримський півострів.Правильна відповідь: тільки 2-й варіант правильний

Відповідність програмі: Ранній залізний вік. Скіфи. Сармати Лях Р., Темірова Н. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Генеза, 2003. – С. 25.

Власов В. Історія України: Підручник для 7-го кла-су. – К.: Генеза, 2005. – С. 37–39.

Атлас з історії України. 7 клас. – К.: ІПТ, 2002. – С. 4.

3 Зміст завдання: Укажіть назви племінних об’єднань давніх слов’ян, які вживаються в працях візантійських і готських істориків:

1) алани;

2) венеди;

3) роксолани;

4) анти;

5) склавини;

6) авари.Правильна відповідь: 2, 4, 5

Відповідність програмі: Перші писемні згадки про слов’ян Лях Р., Темірова Н. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Генеза, 2003. – С. 42.

Власов В. Історія України: Підручник для 7-го кла-су. – К.: Генеза, 2005. – С. 53–54.

4 Зміст завдання: Чи стосуються події, описані літописцем, діяльності князя Святослава Ігоревича?

1. «Хозари вийшли супроти нього з каганом, князем своїм. І зступилися війська битися, і сталася битва межи ними, і одолів він хозар і город їхній столицю Ітіль, і город Бі-лу Вежу взяв. І ясів він переміг, і касогів, і прийшов до Києва».

2. «А було ж печенігів без числа. Виступив тоді він із города, приготував до бою дружину. Зійшлися вони на місці, де ото нині свята Софія стоїть, митрополія руська. І сталася січа люта, і ледве одолів він печенігів під вечір».Правильна відповідь: тільки 1-ша подія стосується

Відповідність програмі: Князь Святослав Ігоревич, його військові походи Лях Р., Темірова Н. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Генеза, 2003. – С. 66–69.

Власов В. Історія України: Підручник для 7-го кла-су. – К.: Генеза, 2005. – С. 90–94.

1
5 Зміст завдання: Яку з указаних пам’яток давньоруської літератури було створено раніше за інші?
Правильна відповідь: «Слово про закон і благодать»
Відповідність програмі: Культура Київської Русі та Галицько-Волинської держави (лі-тература) Лях Р., Темірова Н. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Генеза, 2003. – С. 138–139.
Власов В. Історія України: Підручник для 7-го кла-су. – К.: Генеза, 2005. – С. 196–199.
6 Зміст завдання: Чи правильне твердження?
Сходження князя Володимира Всеволодовича Мономаха на київський стіл:
1) стало реалізацією вотчинного права Всеволодовичів на Київ згідно з рішенням Лю-бецького з’їзду князів;
2) відбулося на запрошення міського віча під час повстання киян 1113 року.

Правильна відповідь: тільки 2-й варіант правильний
Відповідність програмі: Правління Ярославичів. З’їзд князів у Любечі. Володимир Мономах Лях Р., Темірова Н. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Генеза, 2003. – С. 88–90.
Власов В. Історія України: Підручник для 7-го кла-су. – К.: Генеза, 2005. – С. 132–133.
7 Зміст завдання: Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.
«...государ Ягайло, великий князь, з усіма своїми ще нехрещеними братами, ближні-ми, ...що проживають на його землях, жагуче бажає й просить прийняти їх у католи-цьку віру святої римської церкви... Нарешті, князь Ягайло обіцяє свої литовські й руські землі навік приєднати до королівства Польського».
У якій угоді були зазначені ці умови?
Правильна відповідь: Кревській унії 1385 р.
Відповідність програмі: Кревська унія та її вплив на українські землі Лях Р., Темірова Н. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Генеза, 2003. – С. 156–157.
Власов В. Історія України: Підручник для 7-го кла-су. – К.: Генеза, 2005. – С. 232–233.
8 Власов В. Історія України: Підручник для 8-го кла-су. – К.: Генеза, 2005. –С. 11–13.
Швидько Г. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Генеза, 1999. –С. 6–12.
Атлас з історії України. 8 клас. – К.: ІПТ, 2002. – С. 2.
2
Зміст завдання: Чи правильне твердження?
На карті заштриховано територію:
1) українських земель, які ввійшли до складу Польського королівства внаслідок укладення Люблінської унії 1569 р.;
2) української козацької держави – Гетьманщини – відповідно до умов Зборівського мирно-го договору 1649 р.

Правильна відповідь: тільки 1-й варіант правильний
Відповідність програмі: Люблінська унія та її вплив на українські землі
9 Зміст завдання: Укажіть прізвище діяча, з яким пов’язане відновлення в XVII ст. вищої православної церковної ієрархії в Речі Посполитій:
Правильна відповідь: Й. Борецький
Відповідність програмі: Становище греко-католицької та православної церков в першій по-ловині XVII ст. Відновлення вищої православної ієрархії. Й. Борецький Власов В. Історія України: Підручник для 8-го кла-су. – К.: Генеза, 2005. –С. 63.
Швидько Г. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Генеза, 1999. –С. 124–125.
10 Зміст завдання: Укажіть українські книжки надруковані в другій половині XVI – першій половині XVII ст.:
1) Пересопницьке Євангеліє;
2) «Граматика словенська» Л. Зизанія;
3) Острозька Біблія;
4) «Хроніка з літописців стародавніх» Ф. Софоновича;
5) «Історія Русів»;
6) «Ключ царства небесного» Г. Смотрицького;
7) «Лексикон славенороський» П. Беринди.

Правильна відповідь: 2, 3, 6, 7
Відповідність програмі: Культура України в другій половині XVI – першій половині XVIІ ст. (література) Власов В. Історія України: Підручник для 8-го кла-су. – К.: Генеза, 2005. –С. 73–75, 78.
Швидько Г. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Генеза, 1999. –С. 110–114.
11 Зміст завдання: Упродовж якого періоду тривало козацько-селянське повстання під про-водом С. Наливайка?
Правильна відповідь: 1594–1596 рр.
Відповідність програмі: Повстання К. Косинського та С. Наливайка Власов В. Історія України: Підручник для 8-го кла-су. – К.: Генеза, 2005. –С. 31–33.
Швидько Г. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Генеза, 1999. –С. 61–63.
12 Зміст завдання: «Ординацією Війська Запорозького реєстрового, що перебуває на служ-бу Речі Посполитої» 1638 р. було передбачено:
Правильна відповідь: зменшення козацького реєстру до 6 тис. чол., ліквідацію вибо-рності козацької старшини, скасування козацького судочинства
Відповідність програмі: Козацько-селянські повстання 1620-х – 1630-х рр. Власов В. Історія України: Підручник для 8-го кла-су. – К.: Генеза, 2005. –С. 49.
Швидько Г. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Генеза, 1999. –С. 88.
3
13 Зміст завдання: Який варіант заповнення пропусків у поданому нижче твердженні є пра-вильним?
«У жовтні 1656 р. переговори завершилися підписанням __________ між Річчю Поспо-литою та __________. Це викликало обурення __________. І він вступає у воєнний союз з Трансільванією та __________».
Правильна відповідь: Віленського перемир’я, Московською державою, гетьмана Б. Хме-льницького, Швецією
Відповідність програмі: Віленське перемир’я. Воєнно-політичні події 1656–1657 рр. Власов В. Історія України: Підручник для 8-го кла-су. – К.: Генеза, 2005. –С. 128–129.
Швидько Г. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Генеза, 1999. –С. 186–187.
14 Зміст завдання: Прочитайте уривок історичного джерела та дайте відповідь на запитання.
«...За кілька днів після приєднання козацького головнокомандувача графа Мазепи до шведів князь Меншиков на чолі численного війська й артилерії пішов на Батурин, резиденцію геть-мана Мазепи... Здобувши місто силою, Меншиков віддав усе живе мечу та вогню...»
Коли відбулися описані події?
Правильна відповідь: перша половина XVIII ст.
Відповідність програмі: Українсько-шведський союз у роки Північної війни Власов В. Історія України: Підручник для 8-го кла-су. – К.: Генеза, 2005. –С. 194–195.
Швидько Г. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Генеза, 1999. –С. 245–246.
15 Зміст завдання: Чи правильне твердження?
У квітні 1722 р. Петро І своїм указом:
1) ліквідував посаду гетьмана, а для управління Гетьманщиною створив Малоросійсь-кий приказ на чолі з П. Рум’янцевим;
2) створив Малоросійську колегію для нагляду за виборами гетьмана П. Полуботка.

Правильна відповідь: обидва варіанти не правильні
Відповідність програмі: Обмеження Петром І автономії Гетьманщини. Перша Малоросій-ська колегія. П. Полуботок Власов В. Історія України: Підручник для 8-го кла-су. – К.: Генеза, 2005. –С. 211.
Швидько Г. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Генеза, 1999. –С. 263–265.
16 Зміст завдання: Який з поданих нижче історико-літературних творів не належить до козаць-ких літописів?
Правильна відповідь: «Хроніка з літописців стародавніх» Ф. Софоновича
Відповідність програмі: Українська культура в другій половині XVII – XVIII ст. (літе-ратура) Власов В. Історія України: Підручник для 8-го кла-су. – К.: Генеза, 2005. –С. 231–232.
Реєнт О., Малій О. Історія України: Посібник для 9-го класу. К.: Генеза, 2003. – С. 27.
17 Зміст завдання: У 1768 р. Коліївщиною були охоплені райони:
Правильна відповідь: Правобережної України
Відповідність програмі: Економічний і суспільний розвиток Правобережної України на-прикінці ХVІІ – наприкінці ХVІІІ ст. Гайдамацький рух. Коліївщина Швидько Г. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Генеза, 1999. –С. 305–307.
Турченко Ф., Марокко В. Історія України: Підруч-ник для 9-го класу. К.: Генеза, 2005. – С. 6–7.
Реєнт О., Малій О. Історія України: Посібник для 9-го класу. К.: Генеза, 2003. – С. 6–8.
4
18 Зміст завдання: Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.
«Бувають в історії народів дати, які немовби розривають надвоє їхнє життя й кладуть межу високу посеред рівного шляху історичних подій... Ми маємо таку історичну дату – це... рік 1798-й. Того року прилетіла перша ластівка українського національного відроджен-ня – невеличка книжка, од якої початок нового українського письменства рахуємо...»
Про який твір йдеться?
Правильна відповідь: «Енеїда» І. Котляревського
Відповідність програмі: Українська культура в другій половині XVII – XVIII ст. (література) Турченко Ф., Марокко В. Історія України: Підруч-ник для 9-го класу. К.: Генеза, 2005. – С. 108.
Реєнт О., Малій О. Історія України: Посібник для 9-го класу. К.: Генеза, 2003. – С. 44, 106–107.
19 Зміст завдання: Які з наведених подій відбулися впродовж першої половини ХІХ ст.?
1) заснування Кирило-Мефодіївського братства;
2) реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ в Австрійській імперії;
3) видання «Руською трійцею» альманаху «Русалка Дністровая»;
4) спорудження залізниці від Балти до Одеси;
5) утворення «Товариства об’єднаних слов’ян»;
6) скасування панщини на західноукраїнських землях;
7) впровадження на Наддніпрянській Україні єдиної системи початкової освіти.

Правильна відповідь: 1, 3, 5, 6
Відповідність програмі: Україна в програмних документах декабристів. Кирило-Мефодіївське братство. Демократично-просвітницький гурток «Руська трійця». Альманах «Русалка Дністро-вая». Скасування кріпосницької залежності селян і панщини в Західній Україні Турченко Ф., Марокко В. Історія України: Підруч-ник для 9-го класу. К.: Генеза, 2005. – С. 68–69, 74–75, 91–92, 95.
Реєнт О., Малій О. Історія України: Посібник для 9-го класу. К.: Генеза, 2003. – С. 61, 66, 88–90, 92.
20 Зміст завдання: Яке з поданих нижче тверджень є правильним?
Правильна відповідь: У травні 1848 р. українці Галичини створюють у Львові власний орган – Головну руську раду на противагу польській Центральній раді народовій
Відповідність програмі: Український національно-визвольний рух на західноукраїнських зем-лях під час революції 1848–1849 рр. Турченко Ф., Марокко В. Історія України: Підруч-ник для 9-го класу. К.: Генеза, 2005. – С. 96–97.
Реєнт О., Малій О. Історія України: Посібник для 9-го класу. К.: Генеза, 2003. – С. 92–93.
21 Зміст завдання: 1863 р. та 1876 р. в історії України пов’язані із:
Правильна відповідь: забороною друкування та завезення з-за кордону книг україн-ською мовою
Відповідність програмі: Національна політика російського царизму щодо України в другій половині ХІХ ст. Турченко Ф., Марокко В. Історія України: Підруч-ник для 9-го класу. К.: Генеза, 2005. – С. 180–181, 185–186.
Реєнт О., Малій О. Історія України: Посібник для 9-го класу. К.: Генеза, 2003. – С. 138–139.
22 Зміст завдання: Який варіант заповнення пропусків у поданому нижче твердженні є правильним?
«Напівлегальні об’єднання української інтелігенції – _________ – відновили свою діяльність у _________ роках ХІХ ст. Найбільше об’єднання того часу _________. У 1897 р. за ініціа-тиви _________ було засновано Загальноукраїнську безпартійну організацію».
Правильна відповідь: громади, 70-х, Київська громада, В. Антоновича
Відповідність програмі: Український громадівський рух наприкінці 1870-х – у 1890-х рр. Турченко Ф., Марокко В. Історія України: Підруч-ник для 9-го класу. К.: Генеза, 2005. – С. 184–185.
Реєнт О., Малій О. Історія України: Посібник для 9-го класу. К.: Генеза, 2003. – С. 140–142.
5
23 Зміст завдання: На карті заштриховано районну спеціалізацію наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.:

Правильна відповідь: товарного бурякового виробництва
Відповідність програмі: Економічний розвиток Наддніпрянської України в 1860-х – 1890-х рр. Економічний розвиток Наддніпрянської України на початку ХХ ст. Турченко Ф., Марокко В. Історія України: Підруч-ник для 9-го класу. К.: Генеза, 2005. – С. 246.
Реєнт О., Малій О. Історія України: Посібник для 9-го класу. К.: Генеза, 2003. – С. 132–135.
Атлас з історії України. 9 клас. – К.: ІПТ, 2002. – С. 10.
24 Зміст завдання: Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.
«На початку XX ст. на оперних сценах світу царювали четверо чоловіків – Баттістіні, Ка-рузо, Тітто Руффо, Шаляпін. І лише одна жінка спромоглася сягнути їхніх висот і стати врівень з ними. Найвимогливіші критики світу називали її «Незабутньою Аїдою», «Найчарі-внішою Чіо-Чіо-Сан», «Вражаючою Валькірією».
Про якого митця йдеться?
Правильна відповідь: С. Крушельницьку
Відповідність програмі: Культура України в другій половині XIX – на початку ХХ ст. (мис-тецтво) Турченко Ф., Марокко В. Історія України: Підруч-ник для 9-го класу. К.: Генеза, 2005. – С. 330.
Реєнт О., Малій О. Історія України: Посібник для 9-го класу. К.: Генеза, 2003. – С. 213.
25 Зміст завдання: Яким було ставлення російської влади до українського національного руху на Наддніпрянській Україні під час Першої світової війни?
Правильна відповідь: посилювала репресії проти нього
Відповідність програмі: Ставлення до війни на Наддніпрянській Україні. Воєнні дії на терито-рії України в 1915–1917 рр. Назрівання економічної та політичної кризи в Російській та Авст-ро-Угорській імперіях під час Першої світової війни Турченко Ф. Новітня історія України. Частина пер-ша. 1917–1939. 10 клас. К.: Генеза, 2002. – С. 27–30.
Кульчицький С., Шаповал Ю. Історія України (1914–1939): Підручник для 10-го класу. К.: Генеза, 2003. – С. 18–27.
Гупан Н. М., Пометун О. І. Новітня історія України: 1914–1939: 10 кл.: Навч. посіб. – К.: А.С.К., 2003. – С. 20–29.
6
26 Зміст завдання: Які документи, цитовані нижче, були оприлюднені у липні–серпні 1917 р.?
1) «На час до вирішення справи... Установчими Зборами по справах місцевого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, котрого при-значає ...уряд по пропозиціям Центральної Ради»;
2) «Неможливо одночасно визнавати право на самовизначення і водночас робити грубий за-мах на це право, накадаючи свої форми політичного ладу, як це робить Рада Народних Комісарів Великоросії щодо Народної Української Республіки»;
3) «...визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана..., ми рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання»;
4) «У Петрограді зчинилися криваві події... Частина людності Петрограда за приводом бі-льшовиків повстала озброєно проти Тимчасового правительства і хоче накинути свою волю всій Російській республіці»;
5) «Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи з державою Росій-ською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям».

Правильна відповідь: 1, 3
Відповідність програмі: ІІ Універсал Центральної Ради Турченко Ф. Новітня історія України. Частина пер-ша. 1917–1939. 10 клас. К.: Генеза, 2002. – С. 58–63.
Кульчицький С., Шаповал Ю. Історія України (1914–1939): Підручник для 10-го класу. К.: Генеза, 2003. – С. 46–49.
Гупан Н. М., Пометун О. І. Новітня історія України: 1914–1939: 10 кл.: Навч. посіб. – К.: А.С.К., 2003. – С. 50–53.
27 Зміст завдання: Листопад 1917 р. – квітень 1918 р., листопад 1918 р. – листопад 1920 р. – це періоди:
Правильна відповідь: існування Української Народної Республіки за часів Центральної Ра-ди та Директорії
Відповідність програмі: Українська революція (1917–1918). Україна в боротьбі за збере-ження державної незалежності (1918–1920) Турченко Ф. Новітня історія України. Частина пер-ша. 1917–1939. 10 клас. К.: Генеза, 2002. – С. 74, 110–111, 123–134, 182.
Кульчицький С., Шаповал Ю. Історія України (1914–1939): Підручник для 10-го класу. К.: Генеза, 2003. – С. 55, 80–82, 94, 153.
Гупан Н. М., Пометун О. І. Новітня історія України: 1914–1939: 10 кл.: Навч. посіб. – К.: А.С.К., 2003. – С. 63–64, 90–91, 106–107, 169–171.
28 Зміст завдання: Чи правильне твердження?
Восени 1918 р. на Катеринославщині діяли повстанські загони Н. Махна проти:
1) гетьманських військ, німецьких та австрійських окупаційних військ;
2) військ Директорії УНР та наступаючих частин Червоної й Добровольчої армій.

Правильна відповідь: тільки 1-й варіант правильний
Відповідність програмі: Боротьба проти німецько-австрійської окупації та політичного режи-му гетьмана П. Скоропадського Турченко Ф. Новітня історія України. Частина пер-ша. 1917–1939. 10 клас. К.: Генеза, 2002. – С. 120.
Кульчицький С., Шаповал Ю. Історія України (1914–1939): Підручник для 10-го класу. К.: Генеза, 2003. – С. 90.
Гупан Н. М., Пометун О. І. Новітня історія України: 1914–1939: 10 кл.: Навч. посіб. – К.: А.С.К., 2003. – С. 101–103.
7
29 Зміст завдання: Перебіг яких подій відображено на карті?

Правильна відповідь: контрнаступу Червоної Армії та розгрому військ генерала П. Врангеля на Півдні України та в Криму в 1920 р.
Відповідність програмі: Розгром військ Врангеля Турченко Ф. Новітня історія України. Частина пер-ша. 1917–1939. 10 клас. К.: Генеза, 2002. – С. 185–188.
Кульчицький С., Шаповал Ю. Історія України (1914–1939): Підручник для 10-го класу. К.: Генеза, 2003. – С. 150–153.
Гупан Н. М., Пометун О. І. Новітня історія України: 1914–1939: 10 кл.: Навч. посіб. – К.: А.С.К., 2003. – С. 164, 173–175.
Атлас з історії України. 9 клас. – К.: ІПТ, 2002. – С. 10.


       

Категорія: Освіта | Переглядів: 5944 | Додав: Admin | Рейтинг: 3.0/2
Всього коментарів: 0

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Info


Вітаю Вас Гість
Для більших можливостей просимо
Зареєструватися
IP адрес : 54.162.107.122

Форма входу

Логін:
Пароль:

Погода

Погода в Україні

Новини

Цікаве


Интернет реклама УБС

Цікаве


Яндекс.Метрика

На сайті були