Влащинецька ЗОШ

Категорії розділу

Освіта [403]
Тестування [25]
Технології [116]
Спорт [11]
Культура [34]

Друзі сайту

Виховуємо та навчаємо дошкільниківНаше опитування

Чого у новому році Ви хотіли б найбільше?
Всього відповідей: 941
Головна » 2008 » Травень » 2 » Правильні відповіді з матетатики
Правильні відповіді з матетатики
ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ ТЕСТУ З МАТЕМАТИКИ
(Затверджені експертною комісією Українського центру оцінювання якості освіти
29 квітня 2008 року)
Частина 1
Завдання 1-25 мають по п’ять варіантів відповіді, з яких лише
ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ.
1. Завдання: Знайдіть натуральне, одноцифрове число N, якщо відомо, що сума 510+N ділиться на 9 без остачі.
Відповідь: 3
Бевз Г.П. Математика: 6 кл. : Підручник для загальноосвіт. навч. закл. /Г.П.Бевз, В.Г.Бевз. ─ К.: Генеза, 2006 ─ С. 15.
2.
Завдання: Визначте кількість усіх дробів із знаменником 28, які більші за 74, але менші від 43.
Відповідь: чотири
Мерзляк А.Г., Полянський В.Б., Якір М.С. Математика: Підручник для 6 класу. ─ Х.: Гімназія, 2006 ─ С. 51.
3.
Завдання: Під час закладання нового парку 25% його площі відвели під посадку кленів, 50% площі, що залишилася, ⎯ під посадку дубів, а решту площі ⎯ під газони. Вкажіть, на якій із діаграм правильно показано розподіл посадок.
Відповідь:
Янченко Галина, Кравчук Василь. Математика: Підручник для 6 класу. ─ Тернопіль: Підручники і посібники, 2006 ─ С.149
4. Завдання: Розв’яжіть нерівність 05642>−+хх.
Відповідь: ()∞+ ;5
Бевз Г.П. Алгебра: Підручник для 9 кл.загальноосвіт. навч. закладів. ─ К.: Освіта, 2006 ─ С. 21.
Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підруч. для 11 кл. загально освіт. навч. закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2003. − С. 362.
5. Завдання: Якщо 0 2>=RіRGMmF, то =R
Відповідь: FGMm
Бевз Г.П. Алгебра: Підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. ─ К.: Освіта, 2004 ─ С. 55.
6. Завдання: В уривку художнього твору 47 слів мають різну кількість букв. Укажіть моду (мода − це те значення випадкової величини, яке зустрічається найчастіше) даного розподілу за допомогою зображеного на рисунку полігона частот.
Відповідь: 5
Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу: Дворівневий підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів.−Х.: Світ дитинства, 2005. – С. 329.
Бевз Г.П. Алгебра: Підручник для 9 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. –К.: Освіта, 2006. − С. 92.
7. Завдання: Укажіть правильну нерівність, якщо 52a=; 7b=; 51c=.
Відповідь: bac<<
Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу: Дворівневий підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів.−Х.: Світ дитинства, 2004 – С.262.
8. Завдання: Знайдіть значення виразу 12sin12cos44ππ−.
Відповідь: 32
Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2002. − С. 96.
9. Завдання: Знайдіть найменший додатний період функції)3(2xctgу=.
Відповідь: 3π
Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2002. − С. 48.
10. Завдання: На рисунку зображено точку, через яку проходить графік функції ()yfx=. Укажіть функцію ()fx.
Відповідь: xxf−=3)(
Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу: Дворівневий підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів.−Х.: Світ дитинства, 2004. − С.18.
11. Завдання: Розв’яжіть рівняння 0cos3sin=−xx.
Відповідь: ,3Znn∈+ππ
Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу: Дворівневий підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів.−Х.: Світ дитинства, 2004. − С.173.
12. Завдання: Обчисліть abalog, якщо 7log=ba.
Відповідь: 4
Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2002. − С.224.
13. Завдання: Укажіть, скільки можна скласти різних правильних дробів, чисельниками і знаменниками яких є числа 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Відповідь: 28
Бевз Г.П. та інші. Геометрія: Підручник для 10 − 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Вежа, 2004. − С.183.
14. Завдання: Розв’яжіть нерівність x5,05,0log5log<.
Відповідь: (0; 5)
Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2002. − 234 с.
15. Завдання: Укажіть корінь рівняння 962=−хх, який належить проміжку (]1 ;2−.
Відповідь: 233−
Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2006. − С.5.
16. Завдання: Розв’яжіть рівняння: 2336x=.
Відповідь: 0,5x=−
Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу: Дворівневий підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів.−Х.: Світ дитинства, 2004. − С.338.
17. Завдання: Укажіть область значень функції692−+=ху.
Відповідь: . [)+∞−;3
Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2002. − §1.
18. Завдання:На рисунку зображено графіки функцій xxg−=4)( і 822)(+=xxf. Укажіть проміжок, на якому виконується нерівність )()(xgxf≤.
Відповідь: []0 ;8−.
19. Завдання: На рисунку зображено графік функції )(xfy=. Укажіть формулу для обчислення площі зафарбованої фігури.
Відповідь: ∫∫−−0110)()(dxxfdxxf
Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2006. − С. 143.
Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу: Дворівневий підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів.−Х.: Світ дитинства, 2005. – С. 209.
20. Завдання: Знайдіть значення виразу 3692−−+ааа, якщо ,2=а.
Відповідь: 1−
Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2002. −С.139.
21. Завдання: Тіло рухається прямолінійно за законом tttts4232)(23+−= (час t вимірюється в секундах, шлях ─ в метрах). Визначте прискорення його руху в момент s. 10ct=
Відповідь: 36 2/cм
Бевз Г.П. та інші. Геометрія: Підручник для 10 − 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Вежа, 2004. − С.138-139.
22. Завдання: У трикутнику АВС °=∠°=∠62В ,59А. Із вершин цих кутів проведено висоти, що перетинаються в точці О. Визначте величину кута АОВ.
Відповідь: . °121
Погорєлов О.В. Геометрія: Планіметрія: Підруч. для 7-9 кл. загально освіт. навч закл.-К.: Школяр, 2004. – С.53
23. Завдання: Сторони трикутника, одна з яких на 8 см більша за другу, утворюють
кут , а довжина третьої сторони дорівнює 28 см. Знайдіть периметр трикутника. °120
Відповідь: 60 см .
Бевз Г.П. та інші. Геометрія: Підручник для 7 − 9 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Вежа, 2004. − С.194-195
24. Завдання: На рисунку зображено розгортку поверхні тіла, складеного з двох квадратів і чотирьох однакових прямокутників, довжина сторін яких ─ 3см і 6 см. Визначте об’єм цього тіла.
Відповідь: 108 см3.
Погорєлов О.В. Геометрія: Планіметрія: Підруч. для 10 - 11 кл. серед.школ.-К.: Освіта, 1994. – С.100
25. Завдання: У склянку циліндричної форми, наповнену водою по самі вінця, поклали металеву кульку, що дотикається до дна склянки та стінок (див. рисунок). Визначте відношення об’єму води, яка залишилась у склянці, до об’єму води, яка вилилася зі склянки.
Відповідь: 1:2
Погорєлов О.В. Геометрія: Планіметрія: Підруч. для 10 - 11 кл. серед.школ.-К.: Освіта,1994. – С.113, 115.
ЧАСТИНА 2
26. Завдання: Обчисліть )32cos(132arctg.
Відповідь: 6
Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу: Дворівневий підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів.−Х.: Світ дитинства, 2004. − С.153.
27. Обчисліть суму членів нескінченно спадної геометричної прогресії, у якої . ппb−⋅=35
Відповідь: 2,5
Бевз Г.П. Алгебра: Підручник для 9 кл. загально освіт. навчал. закл. К.: Освіта, 2006. – С.74.
28. Завдання: Розв’яжіть рівняння 01314252=+−+−ххх.
Якщо рівняння має кілька коренів, то у відповідь запишіть їх добуток.
Відповідь: −2.
Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2002. −С.158.
29. Завдання: Маємо два водно-сольових розчини. Концентрація солі в першому розчині становить 0,25, а в другому − 0,4. На скільки більше треба взяти кілограмів одного розчину, ніж другого, щоб отримати розчин масою
50 кілограмів, концентрація солі в якому − 0,34.
Відповідь: 10.
Бевз Г.П. Алгебра: Підручник для 9 кл. загально освіт. навчал. закл. К.: Освіта, 2006. – С.94-98.
30. Завдання: У коробці 80 цукерок, з яких 44 − з чорного шоколаду, а решта − з білого. Визначте ймовірність того, що навмання взята цукерка з коробки буде з білого шоколаду.
Відповідь: 0,45.
Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2006. − С.230.
31. Завдання: Використовуючи графік рівняння 121−−=ху (див. рисунок), знайдіть усі значення параметра а, при яких система 22121,()xyxay⎧−+=⎪⎨−+=⎪⎩ має єдиний розв’язок. У відповідь запишіть їх суму.
Відповідь: 48.
Бевз Г.П. Алгебра: Підручник для 9 кл. загально освіт. навчал. закл. К.: Освіта, 2006. – С.49.
32. Завдання: Визначте кут між векторами ar і bc+rr у градусах, якщо відомо, що )2 ;2( аρ, )4 ;2( вρ і 6 ;2( −−сρ.
Відповідь: 135.
Погорєлов О.В. Геометрія: Планіметрія: Підруч. для 7-9 кл. загально освіт. навч закл.-К.: Школяр,2004. – С.143, 149
33. Завдання: На рисунку зображено розгортку конуса. Визначте відношення площі повної поверхні цього конуса до площі його бічної поверхні.
Відповідь: 1,4
Погорєлов О.В. Геометрія: Планіметрія: Підруч. для 10 - 11 кл. серед.школ.-К.: Освіта,1994. – С.117.
ЧАСТИНА ІІІ
Розв’язання завдань 34-36 повинно мати обґрунтування. Запишіть послідовні логічні дії та пояснення, спираюись на математичні факти, з яких випливає те чи інше твердження. Якщо потрібно, проілюструйте розв’язання завдань схемами графіками, таблицями.
34. Завдання: У правильній трикутній піраміді SABC з основою АВС бічне ребро вдвічі більше за сторону основи. Точки K і L є серединами ребер АС і ВС відповідно. Через пряму KL, паралельно до ребра SС, проведено площину α. Знайдіть кут ϕ між площиною α і площиною (АВС).
Відповідь: 1arccos23ϕ=.
Погорєлов О.В. Геометрія: Планіметрія: Підруч. для 10 - 11 кл. серед.школ.-К.: Освіта,1994. – С.12, 50.
35. Завдання: Розв’яжіть систему нерівностей 2293(3)(2)1,140,25xxxxx−−+−⎧≤⎪−⎨⎪≤⎩
Відповідь: . [3;1){3}x∈−−∪
Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу: Дворівневий підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів.−Х.: Світ дитинства, 2004. − С.232, 308, 351.
36. Завдання: Задано функцію 43()3412fxxxx=−−.
1. Знайдіть проміжки зростання та спадання функції, екстремуми функції.
2. Побудуйте ескіз графіка функції()fx.
3. Знайдіть кількість коренів рівняння ()fxa=, де aR∈, залежно від значення
параметра а.
Відповідь: 3. Якщо рівняння не має коренів; (;32a∈−∞−
якщо рівняння має один корінь; 32a=−
якщо рівняння має два кореня; (32;5)(0;)a∈−−∪+∞
якщо та при 5a=−0a= рівняння має три кореня;
якщо рівняння має чотири кореня. (5;0)a∈−
Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2006. − С.112.


Категорія: Тестування | Переглядів: 6172 | Додав: Admin | Рейтинг: 1.3/3
Всього коментарів: 1
1  
ДЯКУЮ ЗА ВІДПОВІДІ!!!!!!!!!!!!!!!


Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Info


Вітаю Вас Гість
Для більших можливостей просимо
Зареєструватися
IP адрес : 54.162.107.122

Форма входу

Логін:
Пароль:

Погода

Погода в Україні

Новини

Цікаве


Интернет реклама УБС

Цікаве


Яндекс.Метрика

На сайті були